Lokalne i globalne zagrożenia środowiska

Zapisy na kurs (edycja 19.01-22.02.2021) rozpoczną się 1. stycznia

Zakres tematyczny kursu

Uczestnicząc w kursie poznacie:

1. Składowe środowiska i interakcje między nimi
2. Jak środowisko zmieniało się od początku istnienia naszej planety
3. Jakie są główne zapisy międzynarodowe w sprawie środowiska
4. Jakie formy ochrony przyrody mamy w  Polsce i UE i co możemy zrobić by nasze środowisko przyrodnicze było w lepszym stanie

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych przemianami środowiska przyrodniczego, tematyką „less waste”, zaniepokojonych doniesieniami o krytycznym stanie naszej planety, które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę na ten temat. Kurs ma charakter popularno-naukowy. 

 O autorce kursu

Marta Jaśkiewicz jest geografką z specjalizacją geomorfologii. Przez kilka lat była nauczycielką w szkołach średniego i wyższego szczebla, prowadziła zajęcia o tematyce środowiskowej na uczelniach wyższych. Obecnie jest pracownikiem Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach, gdzie m.in. zajmuje się edukacją przyrodniczą. Hobbistycznie zwiedza parki narodowe Polski i Europy. 

Zobacz film reklamujący kurs 

<---- wróć do listy kursów MOOC