MOOC

Kursy MOOC są bezpłatnymi kursami e-learningowymi, prowadzonymi w trybie online otwartymi dla nieograniczonej liczby uczestników.

Kursy MOOC przygotowane przez Stację Ekologiczną UAM w Jeziorach mają na celu podnoszenie kompetencji informatycznych i analitycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów, głównie w zakresie nauk geograficznych i biologicznych. Jednocześnie merytorycznie są powiązane z obszarem Wielkopolskiego Parku Narodowego.

W ramach projektu opracowaliśmy dla Was sześć kursów, każdy trwający pięć tygodni. Twój udział w kursie polega na zapoznawaniu się z treściami i wykonaniu różnych zadań. Zajęcia kursu będą się odbywały w pięciu tygodniowych modułach. W trakcie trwania modułu będziesz pracować w czasie, który samodzielnie wybierzesz. Zakładamy, że będziesz pracować 2-5 godzin tygodniowo. Na zakończenie otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu.

Więcej o kursach MOOC dowiesz się na stronie navoica.edu.pl. Kursy będą dostępne na platformie navoica.pl. Aby się zapisać na nasze kursy wybierz kurs