Kadra

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

dr Lech Kaczmarek – kierownik Projektu
mgr Marta Jaśkiewicz – koordynator merytoryczny Projektu

AUTORZY KURSÓW

prof. dr hab. Mariusz Pełechaty
prof. UAM dr hab. Renata Dondajewska-Pielka
mgr Marta Jaśkiewicz
dr Lech Kaczmarek
dr Michał Lorenc

RECENZENCI KURSÓW

prof. UAM dr hab. Renata Graf
prof. UAM dr hab. Katarzyna Kowalczewska-Madura
prof. UAM dr hab. Anna Kozak
dr Aleksandra Pełechata
dr Agnieszka Cieszyńska
prof.  UAM dr hab. Cezary Kaźmierowski
prof. UAM dr hab Piotr Klimaszyk
prof. UAM dr hab. Jan Piekarczyk
dr Sławomir Królewicz
dr Łukasz Wojtyla

BETA TESTERZY

mgr Marta Jaśkiewicz
dr Lech Kaczmarek
dr Sławomir Królewicz
lic. Barbara Kaczmarek (wolontariat), ponadto autor grafik logo i piktogramów kursów
Stanisław Kaczmarek (wolontariat), ponadto wsparcie informatyczne projektu