Kontakt

Biuro Projektu:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stacja Ekologiczna w Jeziorach
skrytka pocztowa 40
62-050 Mosina

Czynne w dni powszednie w godzinach 7:00 – 15:00

e-mail: jeziory-mooc@amu.edu.pl

tel. 61 8132 711, 602 713 998