O projekcie

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu NCBiR nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MOOC” Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach stała się szczęśliwym beneficjentem tegoż programu. W ramach projektu „Zmienność środowiska przyrodniczego na mapach cyfrowych i w danych terenowych – MOOCne kursy e-learningowe Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach” stworzonych i zrealizowanych będzie pięć kursów edukacyjnych w formie e-learningu typu MOOC (Massive Open Online Courses).

Łączne dofinansowanie projektu wynosi 371 368,51 zł. Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2019 r. do 29 stycznia 2022 r. Wszystkie kursy dostępne będą powszechnie i bezpłatnie przez okres co najmniej czterech lat.