Na czym to polega?

Nasze kursy polegają na tym, że:

  • są bezpłatne i ogólnie dostępne,
  • trwają 5 tygodni (cztery tygodniowe moduły + jeden moduł podsumowujący),
  • w trakcie kursu uczestnik zapoznaje się z materiałem merytorycznym, ciekawostkami, odpowiada  na pytania i wykonuje ćwiczenia,
  • uczestnik może liczyć na wsparcie od prowadzącego kurs poprzez forum, kontakt e-mailowy czy też FAQ (najczęściej zadawane pytania),
  • w ciągu danego tygodnia każdy uczestnik pracuje w dogodnym dla niego czasie,
  • czas, który uczestnik musi przeznaczyć na pracę jest szacowany – w zależności od wybranego kursu – na 3-5 godzin tygodniowo,
  • warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów; zasady oceniania są umieszczone w kursie,
  • uczestnik, który zaliczy kurs otrzymuje elektroniczne zaświadczenie.

Zobacz PREZENTACJĘ, aby dowiedzieć się jak poprawnie zapisać się na nasze kursy.

UWAGA: Zapisując się na nasze kursy rozważ czas, jaki możesz przeznaczyć na ich odbycie. Zachęcamy do wybrania w danej edycji jednego, maksymalnie dwóch kursów, ponieważ kursy są realizowane w tym samym czasie. Ponadto kurs: Środowisko przyrodnicze na cyfrowo jest przygotowany w dwóch wersjach – wybierz tylko jedną z nich, zgodną z Twoimi zainteresowaniami/potrzebami, gdyż treści tych kursów są podobne, a jedynie przykłady i ćwiczenia są sprofilowane dla dwóch odmiennych grup odbiorców.