Naturalne i antropogeniczne czynniki sprzyjające eutrofizacji jezior

Zapisz się na kurs (edycja 3.11-8.12.2020) 

Zakres tematyczny kursu

Kurs zapoznaje uczestnika z drogami krążenia pierwiastków eutrofizujących w przyrodzie oraz rolą działań człowieka w modyfikacjach tego krążenia. Uczestnik dowie się w jaki sposób można ocenić naturalną podatność jezior na degradację i eutrofizację, i jaki znaczenie ma ta ocena dla gospodarki człowieka. Ponadto, kurs umożliwi zdobycie wiedzy i praktyczne przećwiczenie metod szacowania ilości związków eutrofizujących dopływających do jezior z różnych źródeł, z wykorzystaniem danych przestrzennych. Uczestnik zostanie także zaznajomiony z metodami ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych.

Kurs ma charakter zajęć warsztatowych.

Kurs jest przeznaczony dla:

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy przyrodniczej, szczególnie z zakresu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami i nasiloną eutrofizacją. Należeć do nich mogą:

– studenci
– uczniowie szkół ponadpodstawowych
– nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
– edukatorzy z zakresu ochrony przyrody
– pasjonaci tematu.

O Autorce kursu:

Prof UAM dr hab. Renata Dondajewska-Pielka – hydrobiolog, ekspert z zakresu ochrony i rekultywacji jezior, autor wielu opracowań dotyczących wpływu działań człowieka na jakość wód jeziornych i metod ochrony jezior przed degradacją.

Zobacz film reklamujący kurs 

<---- wróć do listy kursów MOOC