Jakość wód powierzchniowych i jej ocena metodą bioindykacji

Zapisz się na kurs – edycja 3.11-8.12.2020 

Zakres tematyczny kursu

Kurs przedstawi Uczestnikom istotę bioindykacji i jej założenia biologiczne jako metody oceny stanu środowiska, wskaże kluczowe aspekty ekologii organizmów wskaźnikowych – bioindykatorów, omówi możliwości zastosowania organizmów wodnych w diagnozie jakości wód i porówna ich wartość bioindykacyjną, wyjaśnieni Uczestnikom zasady aktualnego monitoringu stanu wód w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), a w aspekcie praktycznym – scharakteryzuje możliwości pozyskania informacji z dostępnych źródeł danych monitoringowych na temat jakości wód i jej oceny, wskaże zasady wnioskowania o jakości wód na podstawie zestawień danych monitoringowych, rysunków, schematów i fotografii.
Kurs ma charakter zajęć warsztatowych z elementami naukowymi, prowadzony jest językiem popularno-naukowym.

Kurs jest przeznaczony dla:
– nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w szczególności biologii,
– studentów kierunków przyrodniczych jako poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobywanych w czasie studiów,
– osób wykonujących oceny środowiskowe,
– osób zajmujących się edukacją przyrodniczą
– pasjonatów tematu,
– uczniów, szczególnie szkół średnich, zainteresowanych tematem (np. przygotowujących się do udziału w konkursach/olimpiadach przyrodniczych oraz do realizacji projektów), uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami przyrodniczymi, oraz wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę,
W kursie mogą uczestniczyć osoby z ogólną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych. Wymagana jest znajomość podstaw ekologii oraz ochrony środowiska.

O autorze kursu:
Mariusz Pełechaty – profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, kierownik Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach oraz samodzielny pracownik badawczo-dydaktyczny Zakładu Hydrobiologii, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, hydrobiolog badający biologię i ekologię roślin wodnych, w tym szczególnie wrażliwych na jakość wód makroglonów z grupy ramienic, znaczenie zależności pomiędzy organizmami wodnymi a jakością wód oraz możliwości wykorzystania organizmów wodnych w bioindykacji jakości wód współcześnie i w przeszłości (w paleorekonstrukcjach). Autor kursu ma wieloletnie doświadczenie w dydaktyce akademickiej i edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauki. Więcej o autorze

<---- wróć do listy kursów MOOC