Czytanie rzeźby terenu

Zapisy na kurs (edycja 19.01-22.02.2021) rozpoczną się 1. stycznia

Zakres tematyczny kursu

Kurs obejmuje tematy:

w jaki sposób powstawała różnorodność form ukształtowania terenu na świecie,
– w jaki sposób odczytywać ukształtowanie terenu z map i danych cyfrowych,
–  jak rozpoznać rzeźbę polodowcową i gdzie jej szukać,
– jakie tropy, poza rzeźbą terenu, pozostawił pod sobie lądolód,
– powiązania i zależności pomiędzy rzeźbą, wodami powierzchniowymi i podziemnymi, głównie na obszarach o rzeźbie młodoglacjalnej.   

Kurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy przyrodniczej z zakresu geologii i geomorfologii. W kursie mogą również uczestniczyć osoby nie posiadającej wiedzy specjalistycznej z zakresu poruszanych zagadnień. 

O autorach kursu

Mgr Marta Jaśkiewicz

geografka z specjalizacją geomorfologii. Przez kilka lat była nauczycielką w szkołach średniego i wyższego szczebla, prowadziła zajęcia o tematyce środowiskowej na uczelniach wyższych. Obecnie jest pracownikiem Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach, gdzie m.in. zajmuje się edukacją przyrodniczą. Hobbistycznie zwiedza parki narodowe Polski i Europy. 

Dr Lech Kaczmarek

doktor nauk geograficznych, pracownik badawczo-techniczny Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Z wykształcenia geomorfolog. Specjalista z zakresu systemów geoinformacyjnych oraz znawca wszelkich źródeł cyfrowych danych przestrzennych. Doświadczenie zawodowe autora kursu obejmuje zagadnienia pozyskiwania danych przestrzennych, w tym geodezji, analizowania geoinformacyjnego przemian środowiska przyrodniczego, praktycznego tworzenia repozytoriów danych przestrzennych i zarządzania nimi w projektach badawczych, metodyki tworzenia systemów udostępniania i współdzielenia informacji przestrzennej. Autor od ponad 20. lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie systemów geoinformacyjnych skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Dr Michał Lorenc

doktor nauk Ziemi, geolog, geomorfolog, troszkę paleontolog, pracownik badawczo-techniczny Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Absolwent studiów podyplomowych  z zakresu „Ochrona i Kształtowanie Środowiska” na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Pasjonuje go prowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną, jak również z osobami dorosłymi i w ten sposób ukazywanie piękna złożoności otaczającego nas świata przyrody.

<---- wróć do listy kursów MOOC