Środowisko przyrodnicze na cyfrowo (kurs dla zastosowań edukacyjnych)

Zapisz się na kurs – edycja 3.11-8.12.2020 

Zakres tematyczny
Kurs pozwala na zrozumienie podstawowych pojęć w geoinformacji w zakresie modelowania danych przestrzennych, sposobów zapisu danych cyfrowych, systemów odniesień przestrzennych (układów współrzędnych), a także metod udostępniania danych przestrzennych. Uczestnik dowiaduje się w jaki sposób może skompletować własny zasób danych i korzystać z nich. Poznaje podstawy obsługi aplikacji QGIS do zarządzania danymi cyfrowymi. Uczestnik uczy się wykorzystywać dane przestrzenne oraz funkcje oprogramowania do analiz przestrzennych oraz tworzenia wizualizacji (map cyfrowych). Kurs ma charakter zajęć warsztatowych.

Kurs jest przeznaczony dla:
– nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w szczególności geografii i informatyki,
– osób wykorzystujących w edukacji (dydaktyce) systemy geoinformacyjne (GIS),
– pasjonatów tematu,
– wszelkich osób potrzebujących poznać praktyczne podstawy GIS.
W kursie mogą uczestniczyć osoby, które nie miały jeszcze styczności z systemami geoinformacyjnymi. Wymagana jest znajomość podstaw samodzielnej obsługi komputera.

O autorze kursu
Lech Kaczmarek – doktor nauk geograficznych, pracownik badawczo-techniczny Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Specjalista z zakresu systemów geoinformacyjnych oraz znawca wszelkich źródeł cyfrowych danych przestrzennych. Doświadczenie zawodowe autora kursu obejmuje zagadnienia pozyskiwania danych przestrzennych, w tym geodezji, analizowania geoinformacyjnego przemian środowiska przyrodniczego, praktycznego tworzenia repozytoriów danych przestrzennych i zarządzania nimi w projektach badawczych, metodyki tworzenia systemów udostępniania i współdzielenia informacji przestrzennej. Autor od ponad 20. lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie systemów geoinformacyjnych skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Zobacz film reklamujący kurs   

<---- wróć do listy kursów MOOC